გამოცემები

დავით ჭოჭუას სახელობის ტერორიზმის კვლევის ჟურნალი - გამოცემა N3

დავით ჭოჭუას სახელობის ტერორიზმის კვლევის ჟურნალი - გამოცემა N3

ტერორიზმის კვლევითი ცენტრი (TRC) გთავაზობთ დავით ჭოჭუას სახელობის  სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში შექმნილი ნაშრომების მესამე გამოცემას, რომელიც ოთხი კვლევითი ნამუშევრისგან შედგება: ვაგნერის დ...

დავით ჭოჭუას სახელობის ტერორიზმის კვლევის ჟურნალი - გამოცემა N2

დავით ჭოჭუას სახელობის ტერორიზმის კვლევის ჟურნალი - გამოცემა N2

ტერორიზმის კვლევითი ცენტრი (TRC) გთავაზობთ დავით ჭოჭუას სახელობის  სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში შექმნილი ნაშრომების მეორე გამოცემას. დავით ჭოჭუას სახელობის ტერორიზმის კვლევის ჟურნალის მეორე გა...

დავით ჭოჭუას სახელობის ტერორიზმის კვლევის ჟურნალი - გამოცემა N1

დავით ჭოჭუას სახელობის ტერორიზმის კვლევის ჟურნალი - გამოცემა N1

ტერორიზმის კვლევითი ცენტრი (TRC) გთავაზობთ დავით ჭოჭუას სახელობის  სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში შექმნილი ნაშრომების პირველ გამოცემას. დავით ჭოჭუას სახელობის ტერორიზმის კვლევის ჟურნალის პირველი...