სტიპენდიის შესახებ

დავით ჭოჭუას სახელობის  სასტიპენდიო პროგრამა წარმოადგენს შესაძლებლობას ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის, რომლებიც ტერორიზმისა და მისი მომიჯნავე თემებით არიან დაინტერესებული. სტიპენდიის შექმნით, საქართველოს სტრატეგიის და განვითარების ცენტრისა (GCSD) და ტერორიზმის კვლევითი ცენტრის (TRC) მიზანია, მხარი დავუჭიროთ ახალგაზრდა მკვლევარებსა და სტუდენტებს, რეგიონული და გლობალური უსაფრთხოების, სტაბილურობის, ტერორიზმის, მისი გამოვლინებების, პრევენციული მექანიზმებისა და სხვა მომიჯნავე საკითხების შესწავლაში. 

დავით ჭოჭუამ საქართველოში ტერორიზმის კვლევას მნიშნველოვნად შეუწყო ხელი. მისმა წვლილმა, უმაღლეს სასწავლო დაწესებულებებსა და საჯარო სექტორში შესაძლებელი გახადა საქართველოში ტერორიზმის შესახებ ცოდნა მნიშვნელოვან საფეხურზე გადასულიყო. 

დავით ჭოჭუას სახელობის სტიპენდიას ცენტრი, წელიწადში ორჯერ, თებერვალსა და სექტემბერში გასცემს, სტიპენდიისა და კვლევის ხანგრძლივობა კი ერთ თვეს შეადგენს.

სასტიპენტიო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად, ჩვენ მივესალმებით განაცხადებს სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერების მე-3, მე-4 კურსის ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის აკადემიურ საფეხურზე მყოფი ან უკვე მაგისტრის ხარისხის მქონე სტუდენტებისგან. ასევე, ვიწვევთ კვლევით ორგანიზაციებსა და Think Tank-ებში დასაქმებულ ახალგაზრდა ანალიტიკოსებსა და მკვლევარებს.