ტერორისტული ორგანიზაციები

ლაშქარ-ე-თაიბი

 

წმინდათა არმია

 

სტატუსი: აქტიური.

 

დაფუძნება: 1987 წელი1.

 

შტაბ-ბინა: ქალაქი მურიდკე, პაკისტანი.

 

ლიდერი: ჰაფიზ მუჰამად საიდი.

 

იდეოლოგია: ისლამური ფუნდამენტალიზმი, ულტრა-მემარჯვენეობა.

ორგანიზაციული მოწყობა - კლანური2, იერარქიული.

უმაღლესი გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო - ორგანიზაციის ლიდერი.

ლიდერები -  ჰაფიზ მუჰამად რადი, აბდულ რეიმან მაკი, რაშიდ მუხთარ რეიმანი, ნასრ ჯავედი.

 

პოლიტიკური მაჩვენებლები

აღიარებს ტერორისტულ ორგანიზაციად -  ამერიკის შეერთებული შტატები, ავსტრალია, ინდოეთი, გაერთიანებული სამეფო, პაკისტანი, გაერო მოიხსენიებს, როგორც ალ-კაიდასთან დაკავშირებულ ერთეულს3.

 

ეკონომიკური მაჩვენებლები

ყოველწლიური ჯამური შემოსავალი (TAL) – 75 000 000$4.

დაფინანსების საშინაო წყაროები - პაკისტანის მთავრობა5, სახსრების მიტაცება, შემოწირულობა.

დაფინანსების საგარეო წყაროები - ალ-კაიდა, ოსამა ბინ-ლადენი6.

 

სამხედრო არსენალი

ცეცხლსასროლი იარაღი- AK 47, TIPI-56, AKC-74, AR-15.

 

ტერორისტული აქტივობა

 

ტერორისტული თავდასხმის ძირითადი სამიზნეები - ინდოეთი, ისრაელი, ამერიკის შეერთებული შტატები.

ტერორისტული თავდასხმის განხორციელების გზები - ორგანიზებული შეიარაღებული თავდასხმა, მასობრივი სროლა, აფეთქება.

განხორციელებული ტერორისტული აქტები - კალუჩაკის ინციდენტი (2002), ნადიმაგის ტერაქტი (2003), აფეთქება ვარანასში (2006), დოდას ტერაქტი (2006), მუმბაის ტერაქტი (2006), მუმბაის ტერაქტი (2008).

ლაშქარი--თაიბთან ბრძოლის წარმატებული სტრატეგიები - ეკონომიკური სოციალური და პოლიტიკური სანქციები პაკისტანის მთავრობის წინააღმდეგ, პარტნიორობა ინდოეთთან ქაშმირის რეგიონის უსაფრთხოებისათვის.

 

 

 

1.ოფიციალურ დაფუძნების წლად 1987 წელი ითვლება. თუმცა, მიჩნეულია, რომ ორგანიზაცია პაკისტანის ტერიტორიაზე 1986 წლიდან ოპერირებს.

2.ძირითად გადაწყვეტილებებს ტერორისტულ ორგანიზაციაში ლიდერი ჰაფიზ მუჰამად რადი და მისი სიძე, აბდულ რეიმან მაკკი, იღებენ.

3.გაეროს უშიშროების საბჭოს რეზოლუცია #1267

4. იხhttps://forbes.co.il/e/9-lashkar-e-taiba/

5.1990-1995 წლებში პაკისტანის მთავრობამ ფინანსურად ხელი შეუწყო ლაშქარ--თაიბის განვითარებას. იხhttps://web.archive.org/web/20110507114538/http://newamerica.net/sites/newamerica.net/files/policydocs/Ta nkel_LeT_0.pdf

 

6.მოცემულ წყაროზე დაყრდნობით, ოსამა ბინ-ლადენისა და ალ-კაიდას შემოწირულობის დახმარებით მოხდა ლაშქარ--თაიბის დაარსება. იხhttps://archive.org/details/encyclopediaofmo0000atki . გვ. 173