პუბლიკაციები

სხვა პუბლიკაციები

TRC Talks 2021

TRC Talks 2021

  • ავტორი: ბექა ფარსადანიშვილი და მარიამ ჩხიკვაძე
  • წელი: 2022